Behandeling en methodiek

Behandeling en methodiek

Ik ben geschoold in de volgende behandelingsmethodieken:

EMDR therapie voor kinderen en volwassenen

Cognitieve gedragstherapie

Systeemtherapie

Ouderbegeleiding

Contextuele therapie

Technieken uit de oplossingsgerichte en speltherapie

Voor de behandeling put ik uit deze verschillende kaders. Ieder mens is uniek en daarom zal er voor iedereen dan ook een plan op maat gemaakt worden.

Indien gewenst werk ik samen met school, andere hulpverleners en hulpverlenende instanties. Uiteraard ga ik vertrouwelijk om met gegevens en is er alleen contact na overleg met u.