Contextuele therapie

Contextuele therapie

Mijn psychologische en orthopedagogische visie is mede gebaseerd op het contextuele gedachtengoed. Dit gedachtengoed is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse
psychiater en familietherapeut Prof. Dr. Ivan Boszomenyi-Nagy en gaat uit van de visie dat iedereen onlosmakelijk met zijn familieleden verbonden is. Je wordt vooral gevormd door het gezin waarin je opgroeit en kenmerken, gedragingen, gevoeligheden en ook gebeurtenissen van de familie neem je mee. Ze worden doorgegeven van ouder op kind en kunnen een hulpbron, een schat, zijn maar ook een last zijn en schade aanbrengen. Contextuele hulpverlening kijkt bij de problemen naar de gezin- en familierelaties en dan vooral naar de mogelijke hulpbronnen voor herstel of in ieder geval verlichting van lasten.
De nadruk ligt op het verkrijgen van inzicht in de aard van je problemen en het eigen gedrag. Samen proberen we te zoeken naar mogelijkheden om beweging te krijgen in vastgelopen (familie)relaties om zo het leven weer met vertrouwen tegemoet te treden.

Uitgangspunt van elke hulpverlening is uiteraard het probleem waarmee iemand zich aanmeldt. Iemand kan alleen komen, echter soms is het ook goed als ouders, een partner of als andere familieleden bij de gesprekken betrokken worden. Gaandeweg de hulpverlening zullen we, ook in individuele gesprekken, altijd de familie (-geschiedenis) erbij betrekken. Eén van de hulpmiddelen hierbij is een genogram.

Voorbeeld van een genogram: een gezinstekening waardoor helder kan worden wat de taal en opvattingen in uw gezin van herkomst zijn. We kijken wat patronen zijn, waar loyaliteiten liggen en bij wie steun te vinden is.