Professioneel

Opleidingen en werkervaring

Ik ben in in 1993 afgestudeerd als orthopedagoog.  Na verschillende inval- en zwangerschapsverlofbanen ben ik vanaf 1995 gaan werken in de jeugdhulpverlening bij Maatschappij Zandbergen in Hilversum (nu Youké). Ik heb daar vervolgens ruim 12 jaar gewerkt, eerst 5 jaar als teamcoördinator op een groep met uit huis geplaatste jongeren. Vervolgens, inmiddels in bezit van GZ psychologenbul, als behandelcoördinator van zowel de pleegzorgvoorziening als de leefgroepen. Ik was eindverantwoordelijk voor de inhoud van de behandeling van de opgenomen kinderen en jongeren (leefgroepen, wooncentra en pleegzorg). Bij de pleegzorg deed ik ook psycho diagnostiek en begeleidde ik de pleegzorgwerkers.

Vanaf 2005 ben ik de basis (2 jaar) en vervolgopleiding (2 jaar) tot contextueel therapeut gaan doen. Deze opleiding heeft mede gemaakt dat ik in 2007 besloot de GGZ in te gaan om zelf therapie te gaan geven. Vanaf 2007 ben ik dan ook werkzaam als GZ-psycholoog in de eerste lijn.

Als GZ-psycholoog, orthopedagoog en contextueel therapeut ben ik specialist in het werken met gezinssystemen. Dit betekent dat ik zowel kinderen, jongeren en volwassenen behandel in individuele contacten maar ook in systeemgesprekken. In mijn behandelingen, ook die met volwassenen, kijk ik altijd  naar de rechtvaardigheid in de relaties in geven en ontvangen en betrek ik meer generaties. Naast mijn contextuele kijk en technieken uit deze therapie gebruik ik ook andere reguliere methodieken als EMDR voor kinderen en volwassenen,  cognitieve en gedragstherapeutische technieken, oplossingsgerichte en “problem solving” technieken.  


Naast mijn werken in eigen praktijk werk ik ook nog anderhalve dag als GZ-psycholoog bij Psytrec, een specialistische GGZ instelling voor mensen met PTSS.