Tarieven, vergoedingen door zorgverzekeraar en betalingen


Vergoedingen Kind & Jeugd in 2021

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd ggz zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).  LeF heeft een contract met de gemeenten de Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Woont de cl in één van deze gemeentes dan brengt LeF de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de betreffende gemeente. Een verwijzing van de huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin, met daarop een vermoede DSM 5 stoornis is hierbij  noodzakelijk. Bent u elders woonachtig, maar wilt u wel van het zorgaanbod van LeF gebruik maken, dan wordt hiervoor een vast uur tarief in rekening gebracht (het zogenaamde onverzekerde product). Mocht u de kosten voor de behandeling liever zelf dragen dan is dat ook mogelijk en is een verwijzing niet nodig.


In 2021 bedraagt het OVP tarief 100,00 euro voor een consultgesprek (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd).  Bij onderzoeken en andere afspraken, zoals thuis en schoolbezoeken, wordt ook dit uurtarief aangehouden.


Vergoedingen Volwassenen in 2021

LeF heeft ook in 2021 met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Hierbij het overzicht van deze zorgverzekeraars:

- Zilveren Kruis: Zilveren Kruis zorgverzekeringen, Pro Life, OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco/Caresco, Aevitae en IAK Volmacht BV, de Friesland

- Menzis: Menzis, Ander Zorg, Azivo

- CZ: CZ, OHRA, DELTA LLOYD

- UVIT/VGZ: Unive, VGZ, IZZ, IZA,  Bewuzt, IAK Verzekeringen, Trias, Cares Gouda, UMC, Caresco, Aevitea, VPZ, Zekur, Turien&Co, Stichting ziektekostenverzekerring Krijgsmacht, Zorgzaam, UMC

- VRZ/Multizorg: ONVZ, PNO zorg, VVAA, Avitae/IAK/  Nedasco (ASR), Salland, Hollandzorg,Zorgdirect, Zorg en Zekerheid Energiek en Beter Dichtbij

- DSW, Amersfoortse, STAD Holland, ASR en Ditzo

Bij Psychologen zonder contracten met zorgverzekeraars, wordt door de zorgverzekeraars niet altijd 100% van de totale kosten van een behandeling vergoed. Vaak gaat het om slechts 50-80% vergoeding van de totale kosten.

DE GENERALISTICHE BASIS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GB-GGZ)

De eerstelijns GGZ en een deel van de tweedelijns GGZ  is vanaf 1 januari 2014 omgevormd in de Generalistische Basis- GGZ. Er is een stelsel van 4 zorgprestaties voor in de plaats gekomen waarbij declaratie pas op het eind van de behandeling zal plaatsvinden.

De 4 zorgprestaties (met indicatie van totale behandelminuten) zijn:

- Kortmax. 300 minuten (2-5 sessies:stoornis van lichte ernst)

- Middel: max. 500 minuten (6-8 sessies: stoornis matige ernst)

- Intensief: max. 750 minuten (8-12 sessies:stoornis van ernstige ernst, laag complex, laag-matig risico)

- Chronisch      (vrijgevestigde GZ psycholoog mag deze prestatie alleen bij verzekeraars achmea en multizorg bieden)

Daarnaast zijn er nog 2 overige producten

- Onvolledig behandeltraject: wanneer na intake blijkt dat problematiek niet past binnen de basis GGZ.

- Overig product: zorg die niet vanuit het basispakket wordt vergoed.


Het eigen risico voor clienten vanaf 18 jaar blijft in 2021: 385 euro. De eerste 385 euro aan medische kosten betaalt u dus zelf.


De volgende stoornissen/aandoeningen worden niet vergoed vanuit de GB GGZ:

_ opvoedings en faseproblematiek

- rouwproblematiek

- aanpassingsstoornis

- burn out/ werk gerelateerde problematiek

- relatieproblematiek (ouder-kind en partner)


Bij géén vergoeding door de zorgverzekeraar, zogenaamde OVP (overige producten)  ontvangt u iedere maand een factuur voor de sessies van de betreffende maand en dient u het bedrag van de factuur binnen  14 dagen over te maken op betreffende  bankrekeningnummer tnv LeF.


Vergoeding door verzekeraar

Wanneer de verzekeraar vergoedt, omdat er sprake is van ernstigere problematiek als angst, depressie, somatoforme stoornissen, ADHD en of autisme spectrumproblematiek, betaalt u zelf niet direct aan LeF. De factuur wordt door LeF aan het einde van behandeling ingediend bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar brengt vervolgens het eventuele nog openstaande deel van het eigen risico bij u in rekening


 

Afzegging

Het afzeggen van een afspraak dient minimaal  48 uur voor het tijdstip van de afspraak te geschieden. Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak of het niet komen opdagen, wordt het volledige behandeltarief van een sessie in rekening gebracht.