Actueel nieuws

CORONA nieuws

* CORONA OF COVID -19 VIRUS*

In het kader van continuïteit van zorg en zorg voor de cliënten kies ik er met LeF voor om de praktijk zo lang mogelijk open te houden.

Als praktijk tref ik alle voorzorgsmaatregelen die door het RIVM en de regering worden voorgeschreven.  Tevens volg ik zoveel mogelijk de adviezen op  die door het RIVM worden gegeven ten aanzien van het open blijven van de praktijk. Mocht dit veranderen dan bericht ik u hierover via de website.

Tevens zorg ik ervoor zoveel mogelijk de hygiënische maatregelen in acht te zullen nemen. Dit betekent geen handen schudden, gepaste afstand houden, tussen afspraken door extra hygiëne etc.

Wanneer er bij u als cliënt, ouder, kind of jongere, spraken is van verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts, verzoek ik u om niet naar de praktijk te komen om verspreiding te voorkomen.

Mocht u of je toch nu liever niet komen gezien de zorgen rondom interpersoonlijk contact, dan is daar begrip voor en hoor ik het graag. Er kan ook worden gekozen voor behandelcontacten via (beeld) bellen. Ik probeer te zorgen voor continuïteit in het zorgtraject.

Mochten er hier vragen over zijn dan kan u altijd mailen, bellen of een berichtje sturen.  Veel gezondheid in deze bijzondere tijd!Actueel nieuws

* VAKANTIES*
De praktijk is in 2021 gesloten van 3 mei tot 10 mei en vanaf 19 juli tot 20 augustus.
U kunt wel een bericht achter laten via het contact formulier op de website, een mail sturen met een terugbel verzoek of uw naam op de voice mail achter laten. Zet u geen privacygevoelige informatie op de mail aub. Voor calamiteiten verwijs ik u naar uw eigen huisarts.  Mijn collega Lonneke Goedman van Praktijk Op maat gemaakt kan evt uw vragen beantwoorden en is als waarnemend collega bereikbaar.* WACHTLIJST* 😥
Op dit moment heeft LeF een wachtlijst van 4-6 weken. Mijn collegae Hanneke de Ridder en Lorijn van Tiggelen, als GZ-psychologen ook werkzaam in hetzelfde pand, hebben mogelijk wel eerder ruimte om een behandeling te starten. Ook met Lonneke Goedman, ook GZ-psycholoog, en haar praktijk "Praktijk op maat gemaakt" werk ik samen en kunt u contact opnemen. Hun telnrs en mailadressen luiden:

Hanneke: 06-54775732
Lorijn: 06-42362629
lorijn@door-ontwikkeling.nl
Lonneke: 06-40502154
Lonneke@praktijkopmaatgemaakt.nl* TARIEVEN OVP 2021
In 2021 is het tarief voor een consult onvergoede zorg (dwz zorg die niet door verzekering vergoed wordt) 100,00 euro per uur.

*  WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)*
Op 25 mei 2018 is de wet AVG ingegaan.
Alle informatie die wij van u krijgen valt onder de privacywet en is dus vertrouwelijk. Dat betekent dat we geen informatie aan derden zullen verstrekken zonder uw toestemming. Wij gaan derhalve ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
LeF heeft een privacystatement hoe er wordt omgegaan met uw gegevens in het kader van de AVG. LeF voldoet aan alle eisen die gesteld zijn in de nieuwe wet die gericht is op het beschermen van persoonsgegevens. In het privacystatement kunt u lezen hoe LeF hier intern en extern mee omgaat.


* KWALITEITSSTATUUT*
Met ingang van 1 januari 2017 dienen alle zorgaanbieders te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Ook LeF heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is opvraagbaar bij LeF.* OPENINGSTIJDEN  😎
Op maandag, woensdag en in oneven weken op donderdag is de praktijk goed bereikbaar. Op overige dagen kan wel de voicemail ingesproken worden of het contactformulier op deze website verstuurd worden. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Tijdens vakanties of vrije dagen kunt u voor dringende zaken die niet kunnen wachten contact opnemen met uw huisarts of mijn waarnemer mevrouw Hanneke de Ridder, GZ -psycholoog, op telnr
.
06-54775732


*
VERGOEDINGEN KIND & JEUGD IN 2021

Jeugdwet

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet. LeF heeft een contract met de gemeenten de Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Staat het kind of de jongere ingeschreven in één van deze gemeentes dan brengt LeF de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de betreffende gemeente. Een verwijzing van de huisarts of een verwijzing door het Centrum Jeugd en Gezin, met daarop een vermoede DSM 5 stoornis, is hierbij wel noodzakelijk.

Bent u elders woonachtig, maar wilt u wel van het zorgaanbod van LeF gebruik maken, dan wordt hiervoor een vast uurtarief in rekening gebracht (het zogenaamde onverzekerde product). Mocht u de kosten voor de behandeling liever zelf dragen dan is dat ook mogelijk en is een verwijzing niet nodig.


* Vanaf 1 januari 2014 is er veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg 😮😮. Eén van de belangrijkste veranderingen, die direct gevolgen heeft voor u als cliënt, is het feit dat hulp bij veel problemen en klachten niet langer vergoed wordt door verzekeraars. Is er sprake van relatieproblemen 
(zowel ouder -kind of partner), opvoedingsproblemen, een burn-out of andere werkproblemen, rouwproblematiek of aanpassingsproblemen, dan heet dat  een OVP (”onverzekerde prestatie” of “overig product”). U kunt er kosteloos mee naar uw huisarts of praktijk- ondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Bij deze problemen blijf ik, als GZ-psycholoog in de basis GGZ, u natuurlijk wél kunnen helpen, maar u moet die hulp zelf betalen.
Eens in de maand krijgt u een rekening thuisgestuurd.

Hulp wordt alleen nog vergoed als er spraken is van zwaardere klachten zoals een somatoforme stoornis, angst/fobie, depressie of ADHD of autisme spectrumproblematiek. De huisarts verwijst u dan naar een GZ-psycholoog in de Basis GGZ. Bij echt zware en complexe problemen, zoals uitgebreide psychodiagnostiek of persoonlijkheids problematiek verwijst de huisarts u naar de Specialistische GGZ ((kinder-)psychiater of psychotherapeut). Voor vergoeding moeten u klachten dus zwaar genoeg zijn, d.w.z. het moet een stoornis heten volgens de DSM-5**. De zorgvraag wordt in één van vier zorgzwaartepakketten of prestaties ingedeeld, die ieder een eigen behandelduur kennen.


** De DSM-5 is een classificatie van psychische stoornissen op basis van symptomen.

Het eigen risico voor clienten vanaf 18 jaar blijft in 2021: 385 euro. De eerste 385 euro aan medische kosten betaalt u dus zelf.

Sites voor meer informatie over de veranderingen in de GGZ:
- http://www.nvgzp.nl/dossier-basis-ggz/
- http://www.invoeringbasisggz.nl


Zie voor meer informatie over financiën en vergoedingen het tabblad Tarieven op deze website.