Intelligentieonderzoek

Ook bij LeF: Intelligentieonderzoek bij kinderen van 6 t/m16 jaar

Wanneer een intelligentie onderzoek

Om verschillende redenen kunnen er vragen bestaan over het intelligentieniveau van je kind. Het kan zijn dat een kind moeite heeft op school, regelmatig extra uitleg nodig heeft of zijn werk steeds niet op tijd af heeft. Anderzijds kan het voorkomen dat een kind zich op school verveelt, het schoolwerk niet uitdagend genoeg vindt en steeds snel klaar is. Een te hoog of een te laag onderwijsniveau kan grote gevolgen hebben. Het kan dus zijn dat de school meer inzicht wil hebben in sterke en minder sterke kanten van een kind. Een intelligentieonderzoek kan ook aangevraagd worden als aanvullende informatie wanneer een kind naar een andere school gaat. Tenslotte kan een intelligentie onderzoek ook gebruikt worden om beter inzicht te krijgen in welke behandeling het beste aansluit bij een kind.

LeF verricht intelligentieonderzoek bij kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Er wordt gewerkt met de WISC-III. Dit is een in Nederland veel gebruikte en betrouwbare intelligentietest.

 

De WISC-III

WISC III staat voor:  De Wechsler IQ test voor kinderen van 6-16 jaar. De test geeft aanwijzingen over de leermogelijkheden van het kind. Daarnaast wordt tijdens de afname van de test een goede indruk gekregen van de werkhouding van het kind.

De WISC-III omvat 13 subtests, gegroepeerd als Verbale (mondelinge) en Performale (praktische) subtests. De Verbale en Performale subtests worden afwisselend aangeboden om de aandacht van het kind tijdens de testafname zo goed mogelijk vast te houden. De test wordt individueel afgenomen en de testduur is ongeveer 2,5 uur.

De scores op de verschillende subtests leiden niet alleen tot een intelligentie-score maar geven ook een intelligentie-profiel. Zo worden de relatief sterke en zwakke cognitieve vaardigheden zichtbaar. Er worden in totaal drie verschillende IQ's berekend: een totaal IQ (TIQ) een totaal verbaal IQ (TVIQ) en een totaal-performaal IQ (TPIQ). Een 'gemiddeld' IQ ligt tussen de 90 en 110 punten.

 

Intelligentieonderzoek bij LeF

Het intelligentieonderzoek bestaat uit een intakegesprek of telefonische voorbespreking met ouders en of school, de daadwerkelijke WISC-III afname en nadien een adviesgesprek. Uiteraard krijgt u over het intelligentieonderzoek een overzichtelijk rapport mee naar huis.

Tarief

De kosten voor het doen van intelligentieonderzoek, inclusief intake gesprek, daadwerkelijke onderzoek, uitwerken en afronden middels een verslag en adviesgesprek bedragen 600 euro.

Dit bedrag wordt door zorgverzekeraars niet in de basisverzekering vergoed.