Slechtvalken in De Mortel 3

De slechtvalken in De Mortel

 

Seizoen 2015

 

 

 Met toestemming van

 Copyright © 2015 VWG Gemert

 

 

1 februari 2015 

 

  

Genieten van de valkjes in De Mortel.
Beleef de Lente startte twee weken eerder dan andere jaren.

 

 

Mooi hè ~ 11 februari 2015Lacht

 

 

 Een vreemde juveniel ~ 7 febr.2015

 

 

VV op de reling ~15 febr.2015.

 

 

 VV nog steeds genietend op de reling in het zonnetje ~ 15 febr.2015

 

 

Pa zit naast de nestkast op de dakrand ~ 17 febr.2015.

 

 

Glow in De Mortel ~ 21 febr.2015 Cool

 

 

 

28 febr. 2015 ~ Pa zit lekker te koekeloeren. Hartje

 

 

 

 

3 maart 2015 ~Wederom Pa. Lacht 

 

6 maart 2015 ~ Het is nacht en VV zit al een tijdje in de kast.

 

Er is steeds weer onrust geweest,door toedoen van een derde valk.
Dit gaat dikwijls om een vrouwtje die een partner zoekt,of valken die een broedplaats zoeken.Ook kan het om zwervers gaan,oftewel floaters. Dit zijn meestal jonge vogels. ( Bron VWG Gemert )


Maar het baltsen en de paringen tussen Pa en VV zijn in volle
gang en nu VV de nestkast s'nachts opzoekt is dat een teken,dat
het eerste ei binnen afzienbare tijd kan komen.

____________________________________________________

 

 

 

10 maart 2015 ~VV Hartje

 

 

11 maart 2015 ~ Met schaduw van De Toren. Lacht

 

 

 

 13 maart 2015 ~ Pa. Lacht

 

 

 

 14 maart 2015 ~ VV vlakbij de cam...nog geen eerste ei.

 

 

 

 

  Copyright © 2015 VWG Gemert

 

____________________________________________________________________

 

 

VWG Gemert via Beleef de Lente :

 

Geduldig wachten op het eerste ei

 

14 maart 2015

 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we de komende dagen het eerste ei verwachten. Donderdag leek het er op dat het niet lang meer zou duren maar het vrouwtje laat ons toch nog even in spanning. Het vrouwtje maakt de door het mannetje gemaakte nestkom verder in orde, ze legt de steentjes goed en soms is ze voor langere tijd buiten de nestkast, nu is het dus geduldig wachten op het eerste ei.

 

Het produceren van de 1 tot 4 eieren kost enorm veel energie voor beide vogels maar bovenal voor het vrouwtje. Het mannetje moet veel prooien aandragen om het vrouwtje in goede conditie te brengen, te houden en voor de productie van de eieren. De eieren wegen tussen de 40 en 50 gram, bij een legsel van vier eieren is dit een totaal gewicht van 160 tot 200 gram! Het vrouwtje zelf weegt ongeveer tussen de 900 en 1300 gram. In ongeveer een week tijd legt zij dus een vijfde tot een zesde van haar lichaamsgewicht aan eieren. Dit is een enorme prestatie en vergt veel energie van het vrouwtje, het mannetje speelt hierin dus een heel belangrijke rol om haar van voldoende voedsel te voorzien. Het vrouwtje moet namelijk ook nog in goede conditie blijven om zelf prooien te vangen en indringers te verjagen. Al deze prooioverdrachten versterkt tevens nog de paarband tussen de beide vogels.

 

 

_________________________________________________________________________________

  

 

 

 

14 maart 2015 ~ VV zit al een tijdje in de kast,precies in de nestkom.

 

 

14 maart 2015 ~ nog een lege nestkom.

 

 

14 maart 2015 ~ Ze is naar buiten gegaan en vervolgens weggevlogen.

 

 

 

 14 maart 2015 ~ Ze is weer terug...ze is erg onrustig deze dag.

 

 

 14 maart 2015 ~Yes !  het eerste ei is er.Lacht

 

 

  Copyright © 2015 VWG Gemert

 

 

________________________________________________________________________

 

 

 

VWG via Beleef de Lente :

 

16 maart 2015

 

Het tweede ei staat hier op stapel. Het eerste is immers al twee dagen geleden gelegd.

Het eerste ei, waar we allemaal al een tijdje naar uitkeken, is zaterdagmiddag om 17:45 gelegd. Soms wordt het eerste ei al vast bebroed, maar meestal begint het echte continue broeden vanaf het op één na laatste ei. De kijker hoeft zich dus geen zorgen te maken als het eerste ei langdurig alleen gelaten wordt. Het wordt overigens wel goed bewaakt tegen kraaien en andere eetlustigen. Doorgaans wordt er om de dag een ei gelegd, maar de tussentijd kan uitlopen. De totale duur van de eileg is ruim een week maar dit is geen ijzeren wet.

Het ei wordt door beide oudervogels regelmatig gekeert, je vraagt je soms af breekt zo'n ei niet tussen al die steentjes? Gezonde slechtvalkeieren hebben een heel dikke schaal, veel dikker dan de schaal van de kippeneieren bij de kruidenier. Er komt daardoor niet zo gemakkelijk een gaatje in. Anders was het in de DDT-tijd, toen de valken vergiftigd werden met dit bestrijdingsmiddel. DDT verstoorde de aanmaak van de eischaal, zodat deze te dun werd. Vaak brak het ei al tijdens het broeden. Als het wel tot uitkomen kwam, verpulverde de eischaal tijdens het aanpikken door het kuiken. Vervolgens stikte dat in de taaie vliezen.

 

 

 16 maart 2015 Lacht

 

 

17 maart ~VV midden in de nacht...weer onrustig.

 

 

17 maart 2015 ~En toen waren er twee,om ongeveer 5.12 uur geboren. Lacht

 

 

17 maart ~VV weer terug op de eitjes.

 

 

19 maart 2015 ~ VV...en daar is eitje nummero drie. Lacht

 

 

19 maart 2015 ~Pa op de drie eitjes.Hartje

 

 

 

 19 maart 2015 ~Wisselen...Pa vertrekt en VV komt...er wordt nu druk gebroed.

 

 

 

21 maart 2015 ~ De nestkast lekker in het zonnetje.Lacht

 

 

 

 22 maart 2015 ~ Yes ! En toen waren er vier.LachtVierde eitje omstreeks 20.30 uur in de avond geboren op 21 maart 2015.

 

 

 

  Copyright © 2015 VWG Gemert

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

VWG via Beleef de Lente :

 

22 maart 2015

 

Vierde ei, broedtijd aangebroken

Het vrouwtje heeft zaterdagavond 21 mrt. omstreeks 20:30 uur haar vierde ei gelegd, ruim 57 uur na het derde ei. Naast het broeden moet het vrouwtje nu ook dagelijks in beweging blijven omdat anders haar vliegspieren afnemen in omvang en kracht. Als ze niet zou vliegen, zou het broedpaar zeer kwetsbaar worden voor indringers en roofvijanden!

Het broeden wordt dan ook dagelijks urenlang overgenomen door het mannetje. De verdeling is ongeveer: 2/3 van de tijd broedt het vrouwtje; het mannetje broedt de rest van de tijd.
Kan het kwaad als de eieren straks niet constant bebroed worden? Nee hoor, dit is geen enkel probleem zeer zeker in het begin niet. Het embryo gaat zich pas ontwikkelen als het ei regelmatig bebroed wordt. Tijdens het broeden kan het ook geen kwaad als de eieren voor langere tijd alleen gelaten worden. Soms is teveel warmte (hitte) zelfs nog slechter voor het embryo dan koude. Slechtvalken beginnen meestal met vast broeden bij het voorlaatste ei, dit was nu het derde ei dat op 19 maart werd gelegd. Door met het voorlaatste ei pas echt met broeden te beginnen wordt het uitkomen van de eieren bijna gesynchroniseerd. Er kunnen en zullen wel enkele dagen tussen zitten bij het uitkomen van het eerste en vierde ei. De vier roodbruine eieren met een gemiddeld gewicht van 45 gram liggen in de nestkom op het grint en worden door beide vogels regelmatig gekeerd. Het grint bootst de natuurlijke omstandigheden na en zorgt ervoor dat de eieren niet weg kunnen rollen en zo bv in een hoek van de broedruimte kunnen belanden. Het uitkomen van de eieren, na een gemiddelde duur van 38 dagen na de eerste eileg in De Mortel, kan verwacht worden op dinsdag 21 april. We moeten nu dus nog dertig dagen geduld hebben en dan zien we hopelijk vier prachtige jonge slechtvalken uit het ei kruipen. Saaie tijd , ja hopelijk wel , of zullen we veel last krijgen van de vreemde bezoekende slechtvalken ?

 

 

 _______________________________________________________________________

 

 

 24 maart 2015 ~de eitjes liggen alleen...er is weer onrust door een derde valk,een vrouwtje.

 

 

24 maart 2015 ~ Pa op de uitkijk,zit de derde valk weg te kijken.Het gaat er soms hard aan toe.

 

 

 

 24 maart 2015 ~Pa op de eitjes.

 

24 maart 2015 ~ VV kijkt toe,hoe Pa op de eitjes ligt.

 

 

24 maart 2015 ~ VV geeft aan,dat Pa er af moet en dat doet hij ook.

 

 

24 maart 2015 ~ VV gaat naar de eitjes om te broeden en Pa gaat weg.

 

 

 25 maart 2015 ~ De derde valk,een vreemd Duits vrouwtje,dit is dankzij de ringen ontdekt.

 

 

25 maart 2015 ~ Het vreemde Duitse vrouwtje.

 

 

 

Copyright © 2015 VWG Gemert

 

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

VWG via Beleef de Lente :

 

26 maart 2015

 

Duitse vrouwen

Sinds 2014 zijn er regelmatig vreemde jonge vrouwtjes slechtvalken gesignaleerd in ZO-Brabant, zowel De Mortel als Veldhoven zijn erg in trek bij twee Duitse vrouwen.
 

Zo is 1EF, geringd als nestjong op 8 juni 2013 in Bergisch-Gladbach, in 2014 meerdere malen gezien in Veldhoven en op 25 maart van dat jaar in De Mortel.

1OH, geringd als nestjong op 15 mei 2013 in Essen-Hafen, kwam in november 2014 op bezoek in Veldhoven en sinds enige dagen is zij nu regelmatig op visite bij Pa en VV.

Vormen deze inmiddels 3e Kj vrouwtjes nu een daadwerkelijke bedreiging binnen bestaande bezette territoria ’s ? Nee nog niet echt maar vanaf het 2e Kj en 3e Kj is dit echter wel mogelijk. Als de vrouwtjes in het 4e Kj zijn dan wordt het menens en kunnen zij wel succesvol zijn.
Aan 1OH zie je heel duidelijk dat ze een beetje aan het verkennen is, heel voorzichtig komt ze op het rooster, kijkt wat om zich heen en maakt niet de indruk dat ze vrouwtje VV uit de kast wil jagen en haar territoria wil overnemen.
Stoer is ze wel, dinsdagnacht heeft ze pontificaal de gehele nacht op de betonrand gezeten alsof ze wilde laten zien dat 2016 hier haar jaar gaat worden.
Het vrouwtje VV en het mannetje PA maken zich ook nog niet zo druk om al die aandacht van de Duitse vrouwen. Natuurlijk nodigen zij ze niet uit voor een gezellig onderonsje en worden de Duitse schoonheden vriendelijk verzocht om het in 2016 nog maar eens te proberen.

 

 

____________________________________________________________

 

 

 1 april 2015 ~ VV op de uitkijk,even wat bewegen,in deze broedtijd.Maar Pa en VV hebben het ook druk met de ongenode valkjes,die ze weg moeten jagen,zodat VV de laatste dagen best weinig voedsel aangeboden krijgt van Pa.Voor Pa is het ook lastig, want als het weer om een vrouwtje gaat,die hij moet weg  jagen...immers,bij slechtvalken is het vrouwtje een stuk groter dan het mannetje...dus Pa is een held.

 

 

3 april 2015 ~ VV en Pa. Hartje

 

 

 

Het lijkt er op dat Pa gewond is geraakt aan zijn rechteroog,tijdens een gevecht met een derde valk ( mannetje ).Naar het zich laat aanzien,is het oog niet geraakt.Het is dit jaar weer een hele strijd,om de indringers te verjagen.

 

 

Copyright © 2015 VWG Gemert

 

__________________________________________________________

 

 

VWG via Beleef de Lente :

 

3 april 2015
    

Eén nestkast met minimaal zeven slechtvalken!

 

Dat De Mortel een mooie en goede locatie is voor de slechtvalken is inmiddels bekend maar op zoveel bezoekers zitten Pa en VV niet te wachten.

Ik zal proberen de bezoekers van de afgelopen twee weken even op een rijtje te zetten.
1 OH, vrouw, 15-05-2013, 3e Kj, Duitsland, Essen Hafen
1 EF, vrouw, 08-06-2013, 3e Kj, Duitsland, Bergisch Gladbach
2 FG, vrouw, 07-05-2014, 2e Kj, Duitsland, Schöppingen, Kreis Borken
Ongeringd(e), vrouw(en)
Ongeringd, man

Het mannetje Pa en het vrouwtje VV zijn de afgelopen weken regelmatig bezocht door diverse bezoekende 'vreemde' slechtvalken. Deze zogenaamde floaters zijn op zoek naar een eigen territorium met een geschikte broedplaats. Doorgaans zijn dit 2e en 3e Kj slechtvalken die in geheel Nederland bestaande territoria proberen over te nemen. Zoals reeds eerder vermeld zullen ze waarschijnlijk pas in het 4e kalenderjaar (4 Kj) echt succesvol kunnen zijn. Maar ook 2e en 3e Kj slechtvalken kunnen een bedreiging vormen voor broedende slechtvalken. In De Mortel zie je nu heel duidelijk dat vooral het vrouwtje de bezoekende vrouwelijke slechtvalken aan het verjagen is. Bezoekende jonge mannetjes ziet zij veel minder als een bedreiging.
Het mannetje Pa heeft weinig in te brengen tegen al die Duitse vrouwelijke slechtvalken en kiest vaak het hazenpad als zij hem bezoeken bij of in de nestkast. Op bezoekende vreemde mannetjes reageert hij ook niet zo fel, hij is al behoorlijk op leeftijd, 13e Kj of ouder en vooral zelfverzekerd! Ook dit seizoen heeft hij zijn genen weer kunnen verspreiden en waakt en heerst bedachtzaam op de 130 meter hoge toren.
Spannend is het allemaal wel, wanneer worden er serieuze pogingen ondernomen om het vrouwtje of het mannetje te verdrijven uit hun territorium?
Hopelijk niet dit seizoen maar in 2016 zullen de dan 4e Kj vogels een daadwerkelijke poging ondernemen om de toren van De Mortel over te nemen.

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

7 april 2015

Het is trouwens spannend hier in De Mortel.
Er is dus een mannelijke concurrent,die de boel behoorlijk
op scherp zet...en waar is Pa ?
De Refresh-beelden staan helaas stil,Live doet het nog wel.

 

 

 7 april 2015 ~ Het vreemde mannetje.Screenshot door zus Els...Dankjewel.

 

 

 

7 april 2015 ~  Het vreemde mannetje ~ screenshot door Marian Sluyter...Dankjewel. Pa is gelukkig toch weer gesignaleerd deze middag,rondom De Toren.

 

 

 7 april 2015 ~De Refreshbeelden doen het weer...VV aan het broeden,ze heeft al ruim een dag geen voedsel aangereikt gekregen van Pa.

 

 

 7 april 2015 ~ VV weg...eitjes liggen alleen.

 

 

7 april 2015 ~ VV...of vreemd mannetje op het dak ?

 

7 april 2015 ~ VV weer terug op de eitjes.

 

 

 

Pa is sinds 7 april s'avonds niet meer gezien...het nieuwe mannetje eist de nestkast compleet op en komt steeds rustig naar binnen,kijkt naar VV,gaat bij de eitjes staan als VV er even niet is...hoe loopt dit af ?

 

8 april 2015 ~ Het vreemde mannetje op het rooster.

 

 

8 april 2015 ~ VV op de eitjes met op het rooster het vreemde mannetje.VV is trouwens een tijdje weg geweest,ik hoop dat ze gegeten heeft,want van Pa krijgt ze niets meer.Er is ook weer een vreemd vrouwtje gesignaleerd.

 

Deze avond ( 8 april ) is er nog flink gevochten,het vreemde mannetje met nog een vreemd mannetje.Het ziet er dit jaar ineens niet zo goed meer uit,voor wat betreft de eitjes,dus de nakomelingen.Het blijft spannend allemaal.Pa is nog steeds niet gesignaleerd.Houdt hij zich ergens schuil ?

 

9 april 2015 ~ Nacht...VV heeft gezelschap en dat is vast niet Pa.Het is het vreemde mannetje,ook wel VM en Spikkel genoemd,vanwege de gespikkelde borst,die de meeste mannetjes niet hebben.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pa is 9 april in de nestkast geweest bij VV,rond het middaguur.En zo lief...ze begroetten elkaar en hij wilde eigenlijk ook wel op de eitjes.Hij is dus in de buurt gelukkig.

 

 

_________________________________________________________

 

 

 

9 april ~ Het vreemde mannetje ( VM ) op het rooster,erg mooie vogel trouwens.Screenshot door Betty ten Brinke...Dankjewel.

 

 

9 april 2015 ~ Wederom VM Spikkel,bovenop de nestkast.Screenshot door Judith Bo...Dankjewel.

 

 

 

 9 april 2015 ~ VV met VM oftewel Spikkel.

 

10 april 2015 ~VV en VM Spikkel,die even Kiekeboe komt zeggen.

 

Er is vandaag een gevecht geweest tussen twee mannetjes,VM Spikkel en VM2,dus een andere rivaal,hetzelfde mannetje denk ik,die al eerder met Spikkel in de clinch heeft gelegen.

 

_________________________________________________________

 

 

12 april 2015 ~ Yes ! Daar is Pa weer en nog wel op de eitjes.Screenshot door zus Els...Dankjewel.

 

 

 13 april 2015 ~ VM oftewel Spikkel zit lekker te koekeloeren,terwijl VV op haar eitjes ligt in de nestkast.

 

 

 Copyright © 2015 VWG Gemert

 

_______________________________________________________

 

 

 VWG via Beleef de Lente :

 

13 april 2015

Verbazingwekkende ontwikkelingen

Het is weer een verrassend seizoen bij de slechtvalken op de toren van De Mortel. Met verbazing zien wij door de webcams nieuwe ontwikkelingen in het gedrag en de leefwijze van de slechtvalken. Hoe gaat het broedseizoen nu verder verlopen?

WSN en de vogelwerkgroep Gemert weten het niet! Wat we nu zien is ook geheel nieuw voor ons en we kunnen wel speculeren en allemaal aannames doen maar dat heeft weinig zin.
Wat we allemaal wel weten is dat het erg goed gaat met de slechtvalken in Nederland en de ons omliggende landen. Ieder jaar zijn er meer broedsels en al jaren achtereen succesvol en begint het nu een beetje "vol" te raken met al die slechtvalken. Te weinig geschikte broedplaatsen of te veel slechtvalken? Nee beide niet, dit is de natuur en zal zich uiteindelijk zelf reguleren a.d.h.v. het mislukken van broedsels of het innemen van alternatieve broedplaatsen buiten de nestkasten om. Uiteindelijk zullen de sterkste overleven en succesvol zijn.

De huidige situatie is ons niet eerder bekend dat een vreemd mannetje ogenschijnlijk een territorium heeft ingenomen en dat het "oude" mannetje PA nog steeds in de buurt is. Het vrouwtje VV blijft alleen op de eieren zitten en accepteert zelfs het vreemde mannetje in de kast. Krijgt het vrouwtje wel voldoende voedsel en hoe bemachtigd zij deze? Waarom gaat PA het gevecht niet aan met VM? Waarom brengt VM geen prooien aan het vrouwtje om haar te paaien? Waar is PA en waarom brengt hij geen prooien? Heeft hij nog binding met de eieren? Is er nog een tweede vreemd mannetje? Wat doen al die Duitse vrouwen in ZO-Brabant? Wat gebeurt er straks als er jongen zijn of komen die er uberhaupt wel? Weet u het antwoord?
Wij in ieder geval niet maar boeiend is het in ieder geval allemaal wel en geeft het ons nieuwe inzichten in het gedrag en leefwijze van deze bijzondere vogel.

 

 

_____________________________________________________________

 

 

14 april 2015 ~VM in de nestkast.VV is even weg.

 

 

 

16 april 2015 ~ Gevecht tussen hoogstwaarschijnlijk de twee vreemde mannetjes.Territoriumgevecht dus.Bovenop het dak van De Toren,precies achter de nestkast.Screenshot door Judith Bo...Dankjewel.

 

 

 

 18 april 2015 ~VM2,het tweede vreemde mannetje dus,met maar één ring.Heeft dit mannetje,VM Spikkel voorgoed verdreven ? Trouwens,VV heeft al bewezen,zelf haar prooien te vangen,nu Pa zich bijna niet meer laat zien,ik denk wel dat hij nog steeds in de buurt is.

Screenshot door Judith Bo...Dankjewel.

 

 

 

 22 april 2015 ~ VV trouw op de eitjes,Pa is helaas niet meer geweest,dus moet VV het alleen doen... het eerste kuikje kan ieder moment komen.

 

23 april 2015 ~ Twee kuikjes,het eerste kuikje is in de nacht van 22 op 23 april geboren en de tweede s'middags de 23ste.

 

 

23 april ~ VV is weggeweest en kwam met prooi terug en is de twee gaan voeren.

 

 

23 april 2015 ~ Dat kleine koppie.Hartje

 

 

23 april 2015 ~ Lief hè . Hartje

 

 

 

 23 april 2015 ~ Mooie VV.Cool

 

 

 

 24 april 2015 ~ Het derde kuikje is er nu ook.Screenshot door zus Els...Dankjewel.

 

 

 24 april 2015 ~ Vreemde valk op het rooster,hoogstwaarschijnlijk het 2de vreemde mannetje met één ring,ook wel 1R genoemd.Even later pikt hij de prooi weg die in de nestkast lag.

 

 

24 april 2015 ~ De kuikjes zitten onder moeders vleugel.

 

_______________________________________________________

 

**                                      

 

 

 25 april 2015 -  De vier kuikjes zijn er nu allemaal.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

25 april 2015 ~ 1R heeft prooi aangeleverd en kijkt toe hoe VV de kleintjes voert.Begint 1R het te leren ? Of wacht hij op een stukje prooi ? Schitterend dit.

Maar ik weet zeker dat Pa nog in de buurt is.Hartje

 

 

 

 

 

 25 april 2015 ~ VV is wederom aan het voeren geweest en gaat met prooi de nestkast uit,1R zit op het rooster,gaat als VV weg is de nestkast in,pikt wat restjes prooi vlakbij het hoopje kuikjes en gaat vervolgens weer weg.

 

 

Via Natuurkanaal is te zien geweest,dat er een paring heeft plaatsgevonden tussen VV en 1R...ze accepteren elkaar dus.En nee,hier komen geen kuikjes van...ik hoop dat 1R mee gaat voeren.

 

 

 28 april 2015 ~ De kleintjes worden weer gevoerd.

 

28 april 2015 ~ Die koppie's. Lacht

 

 

  Copyright © 2015 VWG Gemert

 

 

 _______________________________________________________________________

 

VWG via Beleef de Lente :

 

28 april 2015

 

Ringnummer 5.47?.?05

Dinsdagmiddag 28 april was ik in de gelegenheid om in te zoomen op de ring van het vreemde mannetje 1R. Ondanks de sterke wind op 130 mtr. hoogte konden we de cijfers 5.47 goed waarnemen. Dit zijn de begincijfers van een ring van het Vogeltrekstation Arnhem Holland.

Deze ringcode bestaat altijd uit 7 cijfers vb: 1.234.567, zoals u ziet zitten er in deze reeks ook twee punten. De eindcijfers 05 konden we reeds eerder waarnemen zodat nu de combinatie 5.47?.?05 bekend is. Met deze cijfers heeft Dorine van www.perigrines.nl contact gezocht met WSN en nog onder voorbehoud, maar voor 99,9% zeker is 1R een hele bekende van De Mortel. Het is namelijk mannetje 2O geboren in 2013 in de Mortel en geringd op 5 juni 2013. 100% zekerheid is pas te geven als ook de 2 ontbrekende cijfers bekend zijn. De oranje kleurring met de code 2O heeft het mannetje dus verloren, met de nieuwe grijze kleurringen is dit praktisch niet meer mogelijk.
Dit mannetje is dus nu een 3e Kj vogel en is op 5 juni 2013 geringd op de toren van De Mortel. Dit nest had 3 eieren, het eerste ei werd gelegd op 8 april en op 13 mei is hier het eerste jong uitgekomen. Alle drie de eieren kwamen uit maar 1 jong overleefde de nestfase niet. Uiteindelijk vlogen er twee jongen succesvol uit, 2R een vrouwtje en 2O het mannetje die nu met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid terug is bij zijn moeder, zijn vader PA heeft verjaagd en ogenschijnlijk inmiddels met zijn moeder heeft gepaard!
Nu zit het vrouwtje VV (Vreemd Vrouwtje ongeringd) met 4 jongen van PA en vooralsnog ogenschijnlijk met haar zoon 2O op de toren van De Mortel. Spannende tijden, kan zij de jongen van voldoende voedsel voorzien en wat doet haar zoon of zien we zijn vader nog op het toneel verschijnen ?

 

 

________________________________________________

 

 

1 mei 2015 ~ En wie is weer terug ? VM oftewel Spikkel.Heeft ook weer in de nestkast gezeten bij VV en de kuikjes en is toen op het rooster gaan zitten.

VV heeft trouwens afgelopen week ook 1R (2O ) gevoerd,toen de kleintjes te eten kregen en dat heeft zij ook bij Spikkel gedaan nu.Ook Spikkel pikt trouwens steeds het voedsel weg,zodat VV denkt,ik verstop het eten maar iedere keer voor een volgende voederbeurt.Maar ook dit lukt niet altijd.

 

 

 2 mei 2015 ~ VV voert Spikkel ook weer even.Lacht

 

 

2 mei :

Spikkel heeft trouwens de kuikjes gevoerd,in het begin een beetje twijfelend,omdat een kuikje het spontaan uit de snavel van Spikkel haalde,maar toen ging hij duidelijk voeren.Wordt hij de ideale stiefvader ?

 

 

 

 2 mei 2015 ~ VV wederom aan het voeren,ze komen niks tekort,want ze groeien als kool.Spikkel zit op het rooster.

 

 

 7 mei 2015 -  Weer lekker smikkelen en VM Spikkel hoopt weer een graantje mee te pikken.Screenshot door Judith Bo...Dankjewel.

 

 

 

 Copyright © 2015 VWG Gemert

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

VWG via Beleef de Lente :

 

7 mei 2015

 

Gedaanteverwisseling

 

In de komende dagen gaan we zien dat de veren op komst zijn. In de vleugels en in de staart worden bloedspoelen zichtbaar van waaruit de hand-, arm- en staartpennen zich zullen ontwikkelen. Ook worden de jongen mobieler en gaan lopen/schuivelen op hun onderbenen (tarsus).

 

Het is wel bijzonder dat het mannetje ( Spikkel ) zich nu ook op een positieve manier met de jongen gaat bemoeien. Tot nu toe hield hij afstand en gedroeg zich als een klepto-parasiet door voedsel te pikken van het vrouwtje. Maar nu probeert hij de jongen warm te houden. Goed gedaan jochie. 

 

De jongen verblijven ruim 6 weken in het nest. De eerste drie weken groeit vooral het lichaam van de jongen en zijn ze al bijna net zo groot als de oude vogels. Ze moeten nog volledig worden gevoerd en zijn nog niet instaat zelf stukjes vlees van een prooi te trekken. En dat is maar goed ook want anders zou het dons binnen de kortste keren één plakkerige korst worden. Bovendien gebruiken slechtvalken hun klauwen om de prooi vast te houden als ze er stukken afbijten en dat lukt de jongen nog niet. Het tweede deel van het nestjongenstadium gaat de energie vooral naar de ontwikkeling van het verenpak.

 

 

____________________________________________________________________________

 

8 mei 2015 :

VM Spikkel ontpopt zich steeds meer als een echte stiefvader.Hij voert de kleintjes,hij bewaakt ze en gaat bij ze liggen.

 

 

10 mei 2015 ~ Kiekeboe.Lacht

 

Er is een flats richting cam gegegaan,door een van de kleintjes,vandaar de wazige vlek.Als ze geringd gaan worden,zal het wel even schoongemaakt worden,denk ik zo.

 

 

13 mei 2015 ~ Lekker eten en VM Spikkel is er weer bij.

 

 

Ringetjesdag Lacht

 

 13 mei 2015 ~ Ze worden geringd...die koppies.Lacht

 

 

 

 

13 mei 2015 ~ Deksel open,ze gaan er uit. Er is een doos met een zak grint erin voor de nestkastopening gezet,zo waait hij niet weg en kunnen de kuikjes niet in paniek uit de kast.

 

 

 13 mei 2015 ~ Druk bezig met kast nakijken.

 

 

13 mei 2015 ~ De cam krijgt een poetsbeurt.Lacht

 

 

 

 13 mei 2015 ~ Zo,ze zijn geringd en zitten in de tassen.

 

 

 13 mei 2015 ~ Is me dat even een avontuur.Geschokt

 

 

 

 13 mei 2015 ~ Het ringen is weer achter de rug,de kast is schoon en de cams gepoetst en de kids kunnen weer opgelucht ademhalen.

 

 

13 mei 2015 ~ En nu uitrusten,twee zitten er vooraan onder de cam,die zie je niet.

 

 

14 mei 2015 ~ Bijzonder tafereeltje,midden in de nacht.VM Spikkel en VV met de kuikjes.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Het zijn twee jongetjes en twee meisjes

De jongetjes hebben de ringnummers :

BCU en BCT

De meisjes hebben de ringnummers :

ACK en ACJ.

 

 

18 mei 2015 ~ Kuikje in beeld,bijna een juveniel,het dons is geleidelijk aan het verdwijnen.Jammer,van wederom een flats tegen de cam...gelukkig niet zo erg als de vorige.

 

 

19 mei 2015 ~ Zo te zien VV. 

 

 

 19 mei 2015 ~ Lekker eten.

 

 

 19 mei 2015 ~ JammieCool

 

 

 

  Copyright © 2015 VWG Gemert

 

 

 

________________________________________________________________

 

 

 

VWG via Beleef de Lente :

 

21 mei 2015

 

IJdeltuiten ?

 

Als de jongen niet slapen of niet worden gevoerd zie je ze nu regelmatig aan hun veren prutsen. Daar kunnen ze uren per dag mee bezig zijn. Ook kunnen ze nu echt staan en lopen en maken ze gebruik van de hele nestkast.

 

Langzamerhand beginnen de veren op het hele lichaam te groeien. Het lichaam groeit nu nauwelijks meer en het grootste deel van de energie uit de voeding wordt gebruikt voor de groei van de veren. Deze veren ontwikkelen zich vanuit de bloedspoelen. De topjes van deze bloedspoelen sterven af en geven de veren de ruimte zich te ontvouwen. Dat de valken veel tijd door brengen met onderhoud van hun aankomende verenpak heeft dus ook te maken met de afstervende toppen van de bloedspoelen. Daarnaast verdwijnen ook steeds meer donsveren waardoor het letterlijk begint te stuiven in de nestkast als één van de valken zijn vleugels oefent.

 


En ze krijgen nu ook kracht in de poten. Als een valk ongeveer drie weken oud is zijn de poten, en dan met name de tarsus , op zijn dikst. De zogenaamde washuid rond de tarsus is zacht en slap en voelt vlezig aan. Maar vanaf nu begint deze washuid als het ware te krimpen en wordt harder.
Met de afwachtende houding als één van de oude vogels met prooi in de kast verschijnt is het zo langzamerhand ook gedaan. Omdat ze nu kunnen lopen zijn ze er “als de kippen bij” als er wat te halen valt. Hun snavels en bijtspieren zijn echter nog niet krachtig genoeg om zelf vlees van een prooi te trekken. Dat wordt de volgende fase.

 

 

 

__________________________________________________

 

 

 

 

 

22 mei 2015 ~ Interessant daarbuiten.Lacht

 

 

 

 23 mei 2015 ~ Het worden al echt juvenielen.

 

 

 

26 mei 2015 ~  Kijk ze toch eens zitten,de vier mooie juvies.

 

 

 

 28 mei 2015 ~  De vrijheid lonkt.Juvie in de nestkastopening.Screenshot door Judith Bo...Dankjewel.

 

 

 30 mei 2015 ~ Juvie op het rooster,het jongetje BCT.Het takken is begonnen.Screenshot door Judith Bo...Dankjewel.

 

 

Ja,de juvies zijn aan het takken geslagen.Met zo'n grote Toren tot hun beschikking,kunnen ze heerlijk uit de voeten.Het takken is de periode,voordat ze echt kunnen vliegen.Als ze kunnen vliegen dan gaan ze leren prooi vangen.

 

1 juni 2015 ~ Juvie op het dak van De Toren.Screenshot door zus Els...Dankjewel.

 

 

Een juvie is nog niet buiten de nestkast geweest en een ander juvie viel op 2 juni van de dakrand af,fladderend...en is hoogstwaarschijnlijk op de eerste bovenste  ring van De Toren beland.

 

 

 3 juni 2015 ~ Zal ik of zal ik niet ?

 

 

 3 juni 2015 ~ Wow ! dit juvie maakt vliegoefeningen.Lacht

 

 

 

3 juni 2015 ~ Een kanjer.Lacht

 

 

 

En het juvie ACK heeft de sprong op het rooster eindelijk aangedurft op 3 juni.

 

 3 juni 2015 ~ De een vliegt al ( BCT ) en de ander dus eindelijk op het rooster.Screenshot door Betty ten Brinke...Dankjewel.

 

 

 3 juni 2015 ~  Genieten...jongetje BCU,veel gelijkenis met Pa.Lacht

 

 

 

 3 juni 2015 ~ Dat koppie. Hartje

 

 

 

 3 juni 2015 ~ Wat zie ik ?

 

 

3 juni 2015 ~ Zo te zien zit ik heel erg hoog.

 

 

Meisje ASJ is gesignaleerd,zij is degene die fladderend naar beneden viel,ze scharrelt lekker rond op de bovenste ring en heeft niets aan het voorval overgehouden gelukkig.

 

 

5 juni 2015 ~ Twee juvies. Lacht

 

 

 

 6 juni 2015 ~ Mooi plaatje....Juvie met gespreide vleugels op het rooster.

 

 

De juvies zijn nu lekker aan het vliegen en leren nu ook prooi te vangen samen met hun moeder VV.Als ze daar klaar mee zijn,zullen ze het luchtruim gaan kiezen en hun eigen plekje gaan zoeken...maar nu nog even niet.

 

 

10 juni 2015 ~ Twee juvies genietend in het zonnetje,op de dakrand.Screenshot door Betty ten Brinke...Dankjewel.

 

 

 

 12 juni 2015 ~ Drie juvies. Lacht

 

 

 

 18 juni 2015 ~ Juvie ACK heeft lekker gebadderd.Screenshot door Betty ten Brinke...Dankjewel.

 

 

19 juni 2015 ~ Juvie op het dak.

 

 

 24 juni 2015 ~ Juvie zit te koekeloeren.Cool

 

 

 

 24 juni 2015 ~ Lekker badderen.Lacht

 

 

 

 24 juni 2015 ~ Wat is dit toch leuk.Lacht

 

 

 

 26 juni 2015 ~ Juvie Hartje

 

 

 

 27 juni 2015 ~ Mooie lucht...en een valkje op het rooster.Lacht

 

_____________________________________________________________________________

 

Helaas is Pa niet meer waargenomen... .Verdrietig

 

 

 Per 1 juli zijn de Livebeelden van Beleef de Lente weer ten einde.Het was een veelbewogen seizoen.Het leek er even op,dat het helemaal fout zou gaan aflopen,maar gelukkig kwam het allemaal goed en zijn er vier gezonde juvies uitgevlogen.

Het ga jullie goed... .

 

 

 

 

  Copyright © 2015 VWG Gemert

 

 

 

 Met Dank aan VWG Gemert en Beleef de Lente

 

__________________________________________________

 

 Nieuws - oktober 2015 :

 

De nestkast is onlangs weggehaald en gaat naar de vierde ( bovenste ) ring.Ik hoop dat de valken mee willen verhuizen.Ook de cams verhuizen mee.Er blijft wel een cam op de dakrand,omdat de juvies  steeds graag op het dak vertoeven.Er zijn nu  geen refreshbeelden.

 

11 dec. 2015 - De nestkast is op de bovenste ring geplaatst.

 

 

 

 _________________________________________________________________________