Dagboek van Els

Heel vaak denk ik dat ik maar beter kan zwijgen maar voor nu is dat gevoelsmatig even geen optie daar naar mijn inziens grensoverschrijdende, mensonterende en suggestieve publicaties aan de orde van de dag lijken te zijn. Zo ook vele aannames. En juist die brengen de dieren op den duur schade toe. Laat ik beginnen dat ook ik zeker géén voorstander ben van de import van honden, het intensief fokken én de handel in honden en katten. Maar dit alles is bij de wet toegestaan en met alle respect voor een ieder die zich over het lot van die dieren bekommert, de oplossing ligt in handen van de wet! De acties tegen deze sector moeten erop gericht zijn om binnen de Tweede Kamer inzichtelijk te maken dat de hele sector onder de loep moet worden genomen en dat wetsveranderingen noodzakelijk zijn. De handel is booming business, zeker sinds de ons opgelegde sociaal beperkende maatregelen vanwege de Corona-crisis hun intrede deden binnen onze samenleving. Aspirant kopers willen een pupje, dat willen ze zo snel mogelijk, zo jong mogelijk én zo goedkoop mogelijk. Punt! En wie niet weet waar de handel uit bestaat, van bestaat en wanneer men daar terecht dreigt te komen heeft onder een steen geleefd of heeft tot na de aankoop volkomen maling aan dat gegeven. Zelfs binnen televisie-items spreken de ‘diepbedroefde’ kopers zichzelf tegen. Ze beweren niet te weten dat de pup afkomstig was uit het buitenland terwijl op camera vast is gelegd dat de verkoopster in heldere taal vertelde dat het hondje afkomstig is uit Hongarije. Het lijkt mij niet aannemelijk dat die woorden pas thuis tot hen zijn doorgedrongen, temeer daar ook het bijgeleverde paspoort aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. En laten we wel wezen, niemand is verplicht om waar dan ook een hondje te kopen. Stichting Dier en Project komt jaarlijks bij 18 á 19 aan huisdieren gerelateerde handelsondernemingen over de vloer en bij geen van hen is de toegang erg verhullend. Kortom, men kan ook op de parkeerplaats nog rechtsomkeert maken. Ik heb dus niet erg veel compassie met de zogenaamd ‘belazerde’ kopers. Men schaft bij de ons bekende bedrijven willens en wetens een dier aan vanuit de intensieve fokkerij en/of handel. Eén van die handelsondernemingen bevindt zich in Diessen, met name De Meiboom.

 

En juist daar ligt onophoudelijk de focus op. Nu vraagt u zich wellicht af wat een stichting zoals Dier en Project te zoeken heeft bij een handel in honden of katten, of überhaupt bij een intensieve fokkerij. Daar kan ik kort over zijn, daar redden we dierenlevens mee. Want handel blijft handel en niet geschikt voor de handel zijn de eigenaren geen verzamelaars van niet productieve ouderdieren en/of onverkoopbare waar. En ik moet zeggen, daar zijn ze vrij transparant in. Dat klinkt hard maar ik heb het geschreven zoals het is en het staat de handelaar/fokker vrij om ook op andere wijze daarvan afstand te doen. Laat ik bij deze vooral benadrukken dat er voor geen enkele betrokken partij sprake is van een verdienmodel. De dieren worden gratis aan ons afgestaan en wij verkopen geen dieren, we nemen wel de benodigde, soms torenhoge medische kosten voor onze rekening. Zo ook de (re)socialisatieperiode en we zijn een opvang zonder tijdsdruk. Uiteraard worden alle volwassen dieren geneutraliseerd. Voor de niet herplaatsbare creëren we een permanente opvangplek en zodoende hebben ook wij een aantal van origine uit het buitenland afkomstige dieren op naam staan. Tot mijn verbazing werden wij door de redactie van een televisieprogramma al diverse malen benaderd middels niet openbare gegevens betreffende onze gedane aankopen bij deze handelaar. Dat lijkt op lobbyen naar klachten en je zou verwachten dat ieder zichzelf respecterend programma zich daar verre van zou houden, maar dat terzijde.

 

De Meiboom is een grote handelsonderneming in geïmporteerde pupjes van diverse soorten, maten en ‘rassen’. Tot zover geen onduidelijkheden, noch onwaarheden in de diverse media. De eigenaar heeft jaren geleden al besloten om onverkoopbare pupjes, pupjes met een mankementje, zo ook eerder verkochte maar retour gekomen pupjes waar al dan niet terecht na aankoop onvrede over was ontstaan aan ons af te staan. Ik heb daar in al die jaren nog nimmer een pupje opgehaald dat enige zorg was onthouden! Wel dieren van wie redenen retour handelaar voor mij onbegrijpelijk waren en die zich ook in een later stadium niet hebben geopenbaard. Nogmaals, dit is geen pleidooi voor de grootschalige handel of intensieve fokkerij maar slechts ervaringsbelevenissen van iemand die er dagelijks mee wordt geconfronteerd. Ik ben, zoals ieder ander, onwetend van de herkomst pupjes, van de omstandigheden waarin ze geboren worden en waarin ze de eerste levensfase doorbrengen. Maar het is naar mijn mening onwaarschijnlijk dat vanuit de donkere schuren de meest sociale pupjes tevoorschijn komen. Juist omdat we helaas vanuit de Nederlandse intensieve fokkerijen wel die ervaringen hebben. ‘De meiboom is slecht en kan niet door de beugel’, die mening mag u uiteraard zijn toegedaan maar weet dat ze volgens de Nederlandse wet handelen. De NVWA, afdeling controlerende autoriteiten binnen de handel in huisdieren, controleert zich drie slagen in de rondte, juist bij De Meiboom en kan binnen de letteren der wet aldaar geen misstanden constateren. Verbazingwekkend genoeg worden die constateringen nimmer geopenbaard!

 

Laten we duidelijk zijn en blijven, de consument houdt de handel in stand! Eén handelsonderneming sluiten, één handelaar constant aan de schandpaal nagelen zal niet één aspirant koper doen besluiten om niet te kopen. De Meiboom is binnen deze sector lang niet de slechtste en sluiting daarvan zal in de toekomst de verkoop elders een enorme boost doen geven. Voor de elders  aanwezige dieren en hun leefomstandigheden zeker geen verbetering en daarmee wordt dus ook het doel totaal voorbij geschoten. Nogmaals, het uiteindelijke doel is een duidelijke wet- en regelgeving voor de gehele sector waaraan ze allemaal en zonder uitzondering moeten voldoen. Daarnaast voldoende controlerende man- en vrouwkracht beschikbaar vanuit de overheid om een ieder aan strikte naleving van die wetten te houden. Restricties bij niet voldoen moeten recht doen aan het gegeven dat het levende en voelende wezens betreft wiens beschermende rechten door de mens moeten worden gerespecteerd en moeten worden nageleefd.

 

En nu hebben we eigenlijk een heel lang verhaal naar de aanleiding van dit schrijven, namelijk een recente publicatie. In de bossen in Diessen zijn twee dode hondjes aangetroffen door mevrouw Mieke Hendrikx, een voormalig wethouder uit die regio. Dat is natuurlijk een gruwelijke en lugubere vondst! Maar zonder enig voorbehoud, noch schroom, werd door haar direct de link gelegd met De Meiboom in Diessen en die mening ventileert ze ook via de diverse media. En dat vind ik nogal wat! De man is handelaar, geen randdebiel! Niet dom genoeg om dode honden in het nabijgelegen bos te dumpen! Hij kan dode honden legaal afvoeren zonder dat er een haan naar kraait dus zou iemand mij kunnen vertellen waarom hij dat überhaupt ook maar zou overwegen? Vorige week onderging er een inmiddels geadopteerd hondje van onze stichting een kleine operatieve ingreep. De adoptant vertelde dat het hondje, een voormalig fokteefje, uit erbarmelijke omstandigheden afkomstig was waarop de dierenarts zich hardop afvroeg of ze uit Diessen kwam. Beste mevrouw de dierenarts, binnen een handel in geïmporteerde pupjes zijn geen ouderdieren aanwezig. Een ons bekend zwaar getraumatiseerd hondje had onlangs in Tilburg de benen genomen en kon gelukkig veilig worden gesteld door diervriendelijke agenten. Bij het ophalen werd aan de eigenaren gevraagd of het hondje uit Diessen afkomstig was. Beste dienders, dan waren jullie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tijdens het veiligstellen niet in de vingers gebeten want in al die jaren heb ik geen enkel zwaar getraumatiseerd dier daar aangetroffen, laat staan weggehaald! Feiten mogen wat mij betreft verkondigt en gepubliceerd worden maar de aannames blijven beter achterwege!

 

Els P.M.C. Adams, stichting Dier en Project/Kattenwoud
Dennestraat 9
4709 PR Nispen
elsadams@xs4all.nl
tel: 06 12483461

Onze hondjes worden ongevraagd en ongewenst gedeeld op diverse besloten groepen voor mensen die een hondje zoeken. Dat levert steeds opnieuw tientallen reacties, mailtjes en telefoontjes op van mensen die geen enkele connectie hebben met de stichting en die het als een soort vanzelfsprekendheid zien dat zij geschikt worden geacht voor onze hondjes. En dat is niet zo! Daarnaast is Cesar al besproken en is het volkomen zinloos om mij virtueel de huid vol te schelden! Dat doet mij echt niet besluiten om de gemaakte afspraken ongedaan te maken en de pup aan een scheldende mens te doen toekomen. 

We zijn de dag hier goed begonnen met een foto van Casper terwijl hij eet. Het zijn weliswaar nog geweekte brokken maar de schat kan in ieder geval weer eten, zijn bek openen en zelfstandig slikken..

Vandaag de pup met de stevige hartruis opgehaald. Het is allemaal té belachelijk omslachtig want ik moest zelf even de pup ophalen en dat begrijp ik wel. De handelaar ligt al onder vuur en hij weet dat ik geen voorstander ben van de import, handel én intensieve fokkerij. Maar het is bij de wet toegestaan, deze handelaar houdt zich aan alle regels en ik maak het elders wel anders mee. Hij gunt de onverkoopbare dieren nog een kans en wij halen ze op. Maar goed, dat is kwetsbaar op alle fronten dus zelf ophalen! Verder was er in onze directe omgeving helemaal niemand die de pup in rustige omgeving even op wilde/kon vangen Dus nu is hij in Huizen ondergebracht, maar dat is tijdelijk. Voor nu veilig en weer door met zoeken naar een volgende oplossing. Zoals ik al schreef, allemaal erg omslachtig maar het is niet anders en nu maar hopen op een goede afloop voor de pup met de heftige hartruis...

Gisteren heel veel geregel en overleg. Tussendoor om de boodschappen en koken, Jan intussen op bezoek bij zijn moeder. Na het voeren even op en neer naar Bergen op Zoom. Daarna weer regelen. Yo reed vandaag kriskras door Nederland voor huisbezoeken en ik haalde een hondje op. Afgelopen nacht hebben we Gerard voor het eerst alleen gelaten. Niet te vroeg juichen maar het lijkt beter te gaan. Duimen, duimen en nog eens duimen... 

Nieuwe reacties

20.04 | 16:35

dat is het probleem met feacesbook

...
10.04 | 08:46

Allemaal erg genoeg natuurlijk maar wat ontzettend mooi dat je de rekening nog hebt en dat van Gils lid van de klachtencommissie is.Beetje wraakgevoel mag best

...
05.04 | 17:44

Knapt Gerard al een beetje op? In ieder geval wordt hij wel gekoesterd.

...
04.04 | 20:30

Veel sterkte! Hopelijk komt er snel een positieve verandering. 😘

...