Ereleden S.K.V. De Narre Knollen

Jan Beijer   †

Frans Bosman

Hans v Breukelen

Gert vd Broek

Toon Butzelaar

Wim Butzelaar  †

Rijk van Gardingen 

Gerard van`t Klooster  †

Wil Meijer

Wim Schut   †

Berend Sieben

Henk Steusel

Jeroen Vis 

Sjaak de Vries  

Frans Elshout

Chris Kenter

Martin Loos

                 

Ereleden