Lid van verdienste

Gerrit van delden

Loes Elshout

Ad Oprins

Betty de Vries

Marchel Klomp

Koos Butzelaar 

Paul Smit

Freek Bralts

Willem Dorrestein