ANBI

KvK-nummer 20116310 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland

Rechtspersoon

RSIN 813623972

Rechtsvorm Stichting

Statutaire naam Stichting Dier en Project

Statutaire zetel Nispen

Bezoekadres Dennestraat 9, 4709PR Nispen

Telefoonnummer 0165366630

Internetadres www.dierenproject.nl

E-mailadres info@dierenproject.nl

Eerste inschrijving handelsregister 27-08-2004

Datum akte van oprichting 26-08-2004

Activiteiten SBI-code: 889932 - Brede welzijnsinstellingen

Het welzijn van dieren promoten.

 

Bestuurders

Naam Adams, Elisabeth Petronella Maria

Geboortedatum en -plaats 14-12-1961, Bergen op Zoom

Datum in functie 26-08-2004

Titel Voorzitster

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Boogerds, Ellis

Geboortedatum en -plaats 23-09-1964, Papendrecht

Datum in functie 26-08-2004

Titel Penningmeesteres

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van Es, Eduard Joseph Cornelis Maria

Geboortedatum en -plaats 18-10-1983, Middelburg

Datum in functie 19-02-2012 (datum registratie: 25-05-2012)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Visser, Jan Martinus

Geboortedatum en -plaats 18-01-1958, Weesp

Datum in functie 19-02-2012 (datum registratie: 25-05-2012)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van As, Barbara Maria Johanna

Geboortedatum en -plaats 03-08-1956, Wouw

Datum in functie 02-05-2012 (datum registratie: 25-05-2012)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

 

Doelstelling en publieksvriendelijk beleidsplan:

Daar en waar maar mogelijk is hulp bieden aan dieren die in opperste nood verkeren. Dieren die vanuit het standpunt van professionals nergens anders meer terecht kunnen, worden opgevangen, doorlopen een resocialisatie- en observatietraject en worden indien mogelijk herplaatst. Adoptanten ontvangen een goede, degelijke begeleiding, ondertekenen een contract en het dier in kwestie blijft in eigendom van stichting Dier en Project. De stichting ontvangt geen enkele vergoeding voor voeding, opvang, medische handelingen, parasietenbestrijding en neutralisatiekosten. Met andere woorden, er is geen sprake van eigendomsoverdracht door middel van betaling/vergoeding!

 

De dieren zijn maar zelden afkomstig uit particuliere huiselijke situaties. Het betreft hier vooral uitgeprocedeerde asieldieren en/of dieren die om niet medische redenen bij dierenartsen ter doding werden aangeboden/achtergelaten. Ongewenst diergedrag ombuigen tot acceptabel gedrag. Voor niet herplaatsbare dieren permanente opvang creëren en vanuit een 100% No Kill beleid, de levenslange verantwoordelijkheid dragen. Handvatten bieden aan welwillende eigenaren die met dier-mens relatieproblemen kampen.

 

Tevens middels het ons ter beschikking staande netwerk dierenleed onder de aandacht brengen en het ontij voor de dieren in kwestie trachten te keren. Dan kan middels het tekenen van petities, het onderhouden van contacten met de desbetreffende autoriteiten en/of op allerlei andere vreedzame en altijd legale wijze bijdragen aan dierenwelzijn.

 

Voor wat betreft de buitenlandse dieren bieden wij ook hulp daar en waar we dat op zinvolle en verantwoorde wijze menen te kunnen doen, maar immer in het land van herkomst.

 

Het werk van Dier en Project bestaat grotendeels uit het opvangen en resocialiseren van getraumatiseerde dieren. Het in woord en daad hulp bieden aan dieren die acute en adequate hulp behoeven. Het middels alle mogelijke netwerken communiceren met hun achterban/dierenvrienden.

 

Stichting Dier en Project ontvangt geen enkel overheidssteun, noch subsidie. De dieren (en het aantal dieren) die in aanmerking komen voor opvang/hulp van Dier en Project zijn geheel en volledig afhankelijk van donaties en giften afkomstig van donateurs/dierenvrienden die het belang van ons levensreddende werk inzien en ondersteunen. Ook organiseren wij ter geldelijke werving kleine bijeenkomsten en evenementen. We zijn een erkende beneficiant van stichting DierenLot waarbij we zo nu en dan een aanvraag tot steun mogen indienen. Maandelijks ontvangen wij (vanaf november 2013 t/m april 2014, waarna de financiële steunaanvraag wordt herzien) een bescheiden geldbedrag van de stichting Menodi.

 

De ons ter beschikking staande gelden worden uitsluitend en alleen aangewend om onze doelstelling, zoals hierboven omschreven, te continueren. Waar mogelijk worden de ons ter beschikking staande faciliteiten uitgebreid en in goede/hygienische staat van onderhoud voorzien. Gezien het belang van onze opvang en het gegeven dat dieren die bij ons verblijven op dat moment niet elders kunnen worden ondergebracht bestaat de uitdrukkelijke noodzaak tot het opbouwen van een overlevingsreserve.

 

Dier en Project wordt volledig gerund door vrijwilligers, 24 per dag en 7 dagen in de week.  Er is geen enkele vorm van beloningsbeleid van toepassing op de vrijwilligers! Daar waar al sprake is van recht op een vrijwilligersvergoeding wordt de vergoeding, zonder uitzondering, altijd volledig en in zijn geheel aan Dier en Project geschonken/ter beschikking gesteld.

Els Adams
Jan Visser
Ed van Es
Ellis Boogerds

Jaarverslag 2013

In het jaar 2013 ontvingen wij van een foundation die absolute geheimhouding vereist, een donatie met de verplichting om daarvoor hondenunits te realiseren. Opvang voor honden die nergens anders meer terecht kunnen en waar we zorg kunnen dragen voor hun resocilisatie en mogelijke herplaatsing. De donatie was uiteraard eenmalig en uitsluitend ter realisatie van dit project!

Jaaroverzicht 2012

Baten        
         
ontvangen donaties Dier en Project  €    39.971
ontvangen donaties Kattenwoud  €    17.800
opbrengst diverse activiteiten    €      3.084
verkoop boek Blafspraken    €        167
         €    61.022
         
Lasten        
         
huisvesting      €    18.000
gas/water/elektra      €      2.754
realisering kattine      €      7.666
gemeentebelasting i.v.m. opvang  €        238
vuilafvoer      €        390
dierenbenodigdheden    €      8.037
dierenarts kosten      €      3.789
databank        €          14
diverse donaties      €      1.415
dierenambulance      €      1.752
promotie kosten      €      1.068
website        €      1.625
kantoorkosten      €        629
verzekering      €        588
algemene kosten      €      1.241
         €    49.206
         
Overlevingsreserves        €    11.816
       

 

Activiteiten.

U vindt op onze website én op onze facebookpagina een dagelijkse update van onze activiteiten. Middels onze bemiddeling werden er inmiddels reeds meer dan 2600, eerder volkomen kansloze, honden succesvol herplaats. En tienduizenden katten werden door ons het vege lijf gered. Maar ook voor een aantal 'overtollige' kinderboerderijdieren, mishandelde hobby- en boerderijdieren vonden wij op het nippertje een diervriendelijk alternatief voor het slachthuis.

 

Dier en Project promoot een groot aantal facetten van diervriendelijkheid die kunnen bijdragen aan een algehele diervriendelijke levensstijl.

Nogmaals:

De ons ter beschikking staande gelden worden uitsluitend en alleen aangewend om onze doelstelling, zoals hierboven omschreven, te continueren. Waar mogelijk worden de ons ter beschikking staande faciliteiten uitgebreid en in goede/hygienische staat van onderhoud voorzien. Gezien het belang van onze opvang en het gegeven dat dieren die bij ons verblijven op dat moment niet elders kunnen worden ondergebracht bestaat de uitdrukkelijke noodzaak tot het opbouwen van een overlevingsreserve van tenminste een kostendekkend saldo ten behoeven van een halfjaar. De daarvoor benodigde reserves bedragen 25.000 euro.

 

Dier en Project wordt volledig gerund door vrijwilligers, 24 per dag en 7 dagen in de week. Er is geen enkele vorm van beloningsbeleid van toepassing op de vrijwilligers! Daar waar al sprake is van recht op een vrijwilligersvergoeding wordt de vergoeding, zonder uitzondering, altijd volledig en in zijn geheel aan Dier en Project geschonken/ter beschikking gesteld.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

05.05 | 13:26

Start je een kleine 'beagle-dame-actie? Ik zal zo even wat overmaken hoor.

...
28.04 | 12:34

Hier wordt ik zo boos en verdrietig van. Zullen we die baasjes laten slapen in een bench van 0,90x2,00 meter? Arme, arme Djazz..

...
28.04 | 09:59

Alweer mensen zonder inlevingsvermogen! Bah

...
28.04 | 08:20

Wat zijn dat voor mensen om zo'n hond in de bench te stoppen en het dan raar te vinden dat hij piept.Je stopt honden helemaal niet in een bench zonder reden.

...
Je vindt deze pagina leuk