Voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN ABONNEMENT OF DIENST VAN 123website

Lees de onderstaande algemene voorwaarden bij de aanschaf van een abonnement en website-diensten van 123website zorgvuldig door vóór het gebruik van een website of de aanschaf van een abonnement. Door het gebruik van onze producten en de aanschaf van een abonnement op een website-dienst, verklaar je dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. Als je deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, kun je de online producten en website-diensten van 123website niet gebruiken.

BEDRIJFSINFORMATIE

123website ApS (in het vervolg '123website')
Toldbodgade 31, 3. tv.
DK-1253 Kopenhagen K
CVR: 32161553
Tel: +45 33 32 17 12
Fax: +45 33 32 17 14
Email: klantenservice@123website.nl (Als u al bent geregistreerd bij 123website, vermeld dan ook het adres van uw website in je e-mail en verzend hem vanaf het e-mailadres waarmee u uw 123website hebt aangemaakt.)

BETALING

Alle betalingen hebben rechtstreeks betrekking op het PRO of E-commerce abonnement bij 123website en alle aanvullende aankopen en productkenmerken die onder dit abonnement vallen. Een beschrijving van het aangeschafte abonnement, de prijs ervan en de duur worden vermeld op het moment van aanschaf.

Uw PRO of E-commerce abonnement is standaard ingesteld op automatische verlenging voor de geldende abonnementsprijs om te zorgen dat uw website ononderbroken online kan blijven. Dit houdt in dat u 10 dagen voor afloop van het betreffende PRO of E-commerce abonnement automatisch de verlenging betaalt.

U kunt de automatische betalingsservice op elk gewenst moment annuleren als u bent aangemeld bij 123website. De uiterste datum om de automatische verlenging te annuleren en toekomstige kosten te vermijden, is 10 dagen vóór de vervaldatum van uw websiteabonnement.

U kunt alleen met een geldig PRO abonnement een eigen domeinnaam aanschaffen voor een 123website.

Wanneer we uw abonnement niet automatisch kunnen verlengen, informeren wij u hierover per e-mail 7 dagen voor afloop van uw abonnement. Er wordt u dan gevraagd om in te loggen en de betaling voor de volgende abonnementsperiode te voldoen.

U kunt eerdere betalingen bekijken en facturen afdrukken wanneer u aangemeld bent bij 123website.

PRODUCTEN, DIENSTVERLENING EN TOEGANG

Klanten van 123website kunnen toegang krijgen tot het PRO en/of E-commerce platform zodra 123website de betaling van het betreffende abonnement heeft verwerkt. Wanneer u een betaling voldoet met een online betalingssysteem zoals een creditcard, heb u onmiddellijk na de afwikkeling van de betaling toegang. Bij andere soorten betalingen kunnen een paar dagen verstrijken voordat u toegang krijgt.

Abonnees op PRO of E-commerce hebben het recht hun abonnement tot 14 dagen na aanschaf te herroepen. Als u de dienst of het product gedurende deze periode van 14 dagen echter gebruikt, vervalt het recht op herroeping.

Als klant van 123website kun u een E-commerce abonnement binnen de herroepingsperiode van 14 dagen weer downgraden tot een PRO abonnement.

Een vordering tot vergoeding kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke PRO of E-commerce abonnementsprijs. Let op dat het aangeschafte online product uitsluitend door de klant gebruikt mag worden. Het mag op geen enkele wijze gedeeld, uitgeleend, overgedragen, doorverkocht of doorgegeven worden.

123website behoudt zich het recht voor om een bepaalde aanschaf van online producten op te schorten en/of te beëindigen als we ontdekken dat derden gebruik maken van promotionele aanbiedingen om ongeoorloofd financieel voordeel of een bonus te behalen.

Storingen duiden op periodieke onbeschikbaarheid van of beperkte toegang tot de online dienst van 123website. 123website geeft geen garantie dat de dienst beschikbaar is en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of problemen om toegang te krijgen, die af en toe kunnen voorkomen bij updates en onderhoudswerkzaamheden. Bovendien is 123website niet verantwoordelijk voor storingen die veroorzaakt worden door externe providers, internet providers etc. of voor storingen die ontstaan door overmacht.

123website behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen. 123website behoudt zich het recht voor de abonnementsprijzen ten vroegste vijftien (15) dagen na bekendmaking aan te passen. Wij behouden ons het recht voor te verlangen dat u uw login-gegevens aanpast om veiligheidsredenen of welke andere reden dan ook.

Klachten

Als u niet tevreden bent met de beslissing van onze klantenservice, kunt u ons een klacht sturen. Vermeld ook het antwoord van onze klantenservice en de reden waarom u het niet eens bent met hun beslissing.

Stuur uw klacht naar complaint@123website.nl.

Gebruik wanneer u de klacht stuurt het e-mailadres dat u hebt gebruikt om contact op te nemen met de klantenservice. Zo kunnen wij u het best helpen.

Alleen kwesties die al werden beantwoord door onze klantenservice zullen worden aanvaard door onze afdeling Klachten. Alle andere vragen zullen doorgestuurd worden naar onze klantenservice op het e-mailadres klantenservice@123website.nl.

U ontvangt binnen 3 werkdagen een antwoord van onze afdeling Klachten.

Wanneer u een EU-burger bent en u heeft het gevoel dat onze service niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de Online Dispute Resolution van de EU - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ALGEMENE VOORWAARDEN voor het gebruik van het product

U aanvaardt hiermee dat u de dienst uitsluitend in overeenstemming met deze overeenkomst gebruikt en dat u in het bijzonder accurate en volledige informatie levert in verband met de installatie van uw 123website.

LET OP: uw product van 123website wordt geleverd onder de absolute voorwaarde dat het niet gebruikt zal worden voor de publicatie of ondersteuning van kwetsende of beledigende inhoud. Hieronder vallen ook ongevraagde commerciële e-mails, bulkmails, laster, de verspreiding van internetvirussen, wormen, Trojaanse paarden en andere destructieve handelingen, pornografie, expliciete inhoud, stalken of beledigende postings. U zult deze dienst binnen de grenzen van de wet gebruiken. Alle inhoud die volgens 123website beledigend blijkt te zijn, wordt ogenblikkelijk zonder kennisgeving verwijderd, ongeacht de status van het abonnement op uw product of dienst. 123website zal geen kosten terugbetalen voor een website die werd afgesloten wegens een schending van de bovenstaande voorwaarden.

U stemt er mee in geen gebruik te maken van een product van 123website om wachtwoorden of andere persoonlijke informatie van derden te verkrijgen voor eventuele illegale activiteiten. U stemt er mee in dat u zich niet voor een andere persoon of instelling zult uitgeven of zult pogen om uw verhouding met een bepaalde persoon of instelling verkeerd weer te geven. U stemt er mee in dat u geen 'spam' zult aanbieden of versturen.

U stemt er mee in dat u als enige ten volle verantwoordelijk bent voor al de inhoud (gegevens, tekst, software, muziek, geluid- en beeldmateriaal, foto's, grafieken, video, berichten, bestanden of elk soort andere inhoud) die u op uw website plaatst en dat u verantwoordelijk bent om te garanderen dat geen enkele inhoud in strijd is met plaatselijke of internationale auteursrechten. 123website bewaakt of beoordeelt geen enkele inhoud en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de kwaliteit of de aard van de inhoud die u hebt geplaatst. 123website is niet verantwoordelijk voor welke inhoud dan ook die u hebt geplaatst op uw website en kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van vorderingen van u of derden.

Als de inhoud niet in strijd is met deze algemene voorwaarden kunt u links naar uw website op elke gewenste plek aanbrengen en er bestaan geen beperkingen aan de hoeveelheid publicaties op uw website. Het is niet toegestaan om uw website te gebruiken voor de publicatie van foto's die te vinden zijn op websites van derden.

123website kan niet door u of derden aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of misbruik van bepaalde inhoud, noch voor directe of indirecte financiële verliezen in verband met het misbruik van inhoud van welke aard dan ook.

123website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het misbruik van uw wachtwoord, ongeacht of dat aan onachtzaamheid te wijten is, aan het wachtwoord zelf of doordat 123website gehackt is.

123website behoudt zich het recht voor om de politie of justitie toegang te verstrekken tot de inhoud die u hebt geplaatst op uw website. Wanneer 123website vermoedt dat een website in ons systeem illegale inhoud bevat (bijv. kinderpornografie, etc.) of illegale activiteiten mogelijk maakt, dan wel eraan deelneemt, behoudt 123website zich het recht voor uw website zonder kennisgeving vooraf op te schorten of te beëindigen en de politie te informeren over de betreffende illegale inhoud/activiteit en uw identiteit.

123website behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de toegang tot onze diensten op te schorten of te beëindigen en/of uw website te blokkeren.

123website behoudt zich het recht voor om een inactieve website in ons systeem en al de geplaatste inhoud 3 maanden na afloop van het abonnement definitief te wissen. Dit houdt in dat een eigenaar van een bepaalde 123website 3 maanden na afloop van het abonnement de tijd heeft om het betreffende abonnement alsnog te verlengen.

123website kan niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verliezen in verband met de beëindiging en het wissen van websites. 123website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verliezen in het geval dat de dienst gedeeltelijk of geheel onbeschikbaar is.

Domeinen vallen onder afzonderlijke en aanvullende voorwaarden die gespecificeerd worden door het relevante netwerk-informatie-centrum (NIC) of de registrerende partij. Wanneer u deze afzonderlijke voorwaarden niet naleeft, kan het gebruiksrecht van een domein dat u hebt aangeschaft verloren gaan en kan 123website daarvoor niet verantwoordelijk gehouden worden. Onder deze afzonderlijke voorwaarden kunnen voorzieningen vallen over de voorwaarden waaronder u uw domein kunt overdragen en beheren, net als de eis dat u strikt correcte en geldige contactgegevens verstrekt.

Door registratie bij 123website en het verstrekken van uw e-mailadres stemt u er uitdrukkelijk mee in om per e-mail van tijd tot tijd promotiemateriaal van 123website te ontvangen. Als u dit promotiemateriaal/nieuws niet wilt ontvangen, dan kunt u 123website hierover op elk gewenst moment informeren of je direct via onze e-mail uitschrijven. Denk eraan dat er bepaalde mededelingen van ons zijn waarvoor u zich niet kunt uitschrijven, waaronder kennisgeving van transacties op uw account.

Wanneer u een gratis abonnement via een derde partij bent aangegaan, bijv. in verband met een abonnement op een tijdschrift of bij een vereniging, zijn de bovengenoemde voorwaarden wat betreft tijdsduur en betaling misschien niet van toepassing. Controleer in dat geval de algemene voorwaarden van het proefabonnement bij de derde partij.

Copyright

Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt is op een van onze websites, stuur dan een e-mail naar klantenservice@123website.nl. Dergelijke aanvragen kunnen alleen worden ingestuurd door de eigenaar van het auteursrecht of diens wettelijk bevoegde vertegenwoordiger.

Domeinen

Domeinen zijn onderworpen aan afzonderlijke en aanvullende voorwaarden en bepalingen die gespecificeerd zijn door de relevante network information center (NIC) of registrar. Als u zich niet aan deze afzonderlijke bepalingen en voorwaarden houdt, kunt u het recht op eigendom en gebruik van elke domeinnaam die u heeft aangeschaft verliezen en 123website kan niet verantwoordelijk worden gestelt voor dit verlies. Deze afzonderlijke bepalingen en voorwaarden kunnen onder meer bepalingen bevatten over de voorwaarden waaronder u uw domeinnaam kunt overbrengen en beheren alsmede strenge eisen dat u correcte en geldige contact informatie verschaft. Lees meer

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Reglement

ICANN clausules

ICANN Expired Registration Recovery Policy (ERRP)

Wanneer uw domeinnaam verloopt, komt deze terecht in een zogeheten Gratie Periode van 45 dagen, gevolgd door een Terugkoop Gratie Period van 30 dagen. Aan het eind van de Terugkoop Gratie Periode, zal het niet langer mogelijk zijn om uw domeinnaam te vernieuwen. Uw domeinnaam zal worden vrijgegeven voor registratie door derden.
De gratie periode is bedoeld om domein eigenaren een laatste kans te geven om hun domeinnaam te behouden voordat het weer publiekelijk toegankelijk wordt gesteld. Echter de kosten van het terughalen van de domeinnaam gedurende de Gratie Periode bedragen $100 USD. Lees meer

INFORMATIE OVER DE EIGENAAR

Deze website wordt ter beschikking gesteld door:
123website ApS
Toldbodgade 31, 3.tv.
1253 Kopenhagen K
Tel.: +45 3332 1712
Email: klantenservice@123website.nl

GEBRUIK VAN COOKIES OP DEZE WEBSITE

Deze website benut cookies om uw instellingen te herkennen en statistisch bij te houden hoeveel bezoekers onze website trekt.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies voor de bovengenoemde doeleinden. Een cookie is een klein tekstbestandje dat in uw browser wordt opgeslagen om uw pc bij hernieuwd bezoek te herkennen. Er wordt geen persoonlijke informatie in onze cookies bewaard en ze kunnen geen virus bevatten.

HOE LANG COOKIES BEWAARD WORDEN

Cookies wissen zichzelf na een aantal maanden (de precieze tijdsduur varieert), maar ze worden bij elk bezoek hernieuwd.

HOE U COOKIES KUNT WISSEN

U kunt cookies helemaal naar wens organiseren en/of wissen. Meer informatie is te vinden op AllAboutCookies.org. U kunt alle reeds op uw pc geïnstalleerde cookies wissen en de instellingen van de meeste browsers dusdanig regelen dat geen nieuwe cookies worden geplaatst.

DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES VAN GOOGLE ANALYTICS (STATISTIEK)

Deze website benut cookies van Google Analytics om het verkeer naar de website te analyseren.
U kunt zich hier afmelden van het gebruik van cookies door Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout